Closing of the letter

Please click on the button next to each closing paragraph to see its English translation.

Pouczenie: Strona niezadowolona z decyzji
Z tych względów mając na uwadze treść