Closing of the letter

Please click on the button next to each closing paragraph to see its English translation.

  Pouczenie: Strona niezadowolona z decyzji
  Pouczenie: Strona niezadowolona z rozstrzygni臋cia

  Z tych wzgl臋d贸w maj膮c na uwadze tre艣膰

  POLISH


  ENGLISH  Pouczenie: Strona niezadowolona z decyzji mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Szefa Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i 0s贸b Represjonowanych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia.

  Instruction: A dissatisfied party may refer the matter to the Head of the Office of Veterans and Victims of Oppression for reconsideration within 14 days of the date of service.  Pouczenie: Strona niezadowolona z rozstrzygni臋cia mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Szefa Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Szefa Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych, strona mo偶e wnie艣膰 skarg臋 do w艂a艣ciwego miejscowo wojew贸dzkiego s膮du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia decyzji. W przypadku nieskorzystania z prawa z艂o偶enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona mo偶e wnie艣膰 skarg臋 do w艂a艣ciwego miejscowo wojew贸dzkiego s膮du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia decyzji. Skarg臋 w dw贸ch egzemplarzach nale偶y skierowa膰 na adres: Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Warszawie za p贸srednictwem Szefa Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych ul. Wsp贸lna 2/4 00-926 Warszawa. Wpis od skargi wynosi 100 z艂otych. Na wniosek strony z艂o偶ony przed wszcz臋ciem post臋powania przed wojew贸dzkim s膮dem adrninistracyjnym lub w toku tego post臋powania mo偶e by膰 jej przyznane prawo pomocy, kt贸re obejmuje zwolnienie od koszt贸w s膮dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy wolny jest od op艂at s膮dowych. Strona mo偶e w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zrzec si臋 prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dor臋czenia Szefowi Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych o艣wiadczenia zrzeczeniu si臋 prawa do z艂o偶enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja staje si臋 ostateczna i prawomocna, co skutkuje pozbawieniem mo偶liwo艣ci wniesienia skargi do WSA.

  Instruction: A Party dissatisfied with a determination may apply to the Head of the Office for Veterans鈥 and Repressed People鈥檚 Affairs within 14 days of its receipt and request that the determination be reconsidered. After reconsideration by the Head of the Office for Veterans鈥 and Repressed People鈥檚 Affairs, the Party can file a complaint to an appropriate (based on location) regional administrative court within 30 days from the day of receipt of the determination. If the Party choses not to exercise his/her right to apply for reconsideration, the Party can file a complaint to an appropriate (based on location) regional administrative court within 30 days of the receipt of the determination. Two copies of the complaint must be sent to the following address: Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Warszawie Za po艣rednictwem Szefa Urz膮d do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych ul. Wsp贸lna 2/4 00-926 Warszawa Polska/Poland The fee for filing a complaint is 100 z艂. Prior to, or in the course of proceedings at a regional administrative court the Party can apply for aid, which includes waiving of court fees and appointing an attorney, legal counsel, tax, or patent advisor. Application for aid is exempt from court fees. The Party can waive his/her right to reconsideration of the case at any time during the application for reconsideration period. The day the Head of the Office for Veterans鈥 and Repressed People鈥檚 Affairs receives a statement in which the Party waives the right to reconsideration, the determination becomes final and legally valid, resulting in forfeiture of the right to file a complaint in a regional administrative court.  Z tych wzgl臋d贸w maj膮c na uwadze tre艣膰 wskazanych powy藕ej przepis贸w oraz okoliczno艣ci faktycznych Szef Urz臋du orzek艂 jak na wst臋pie.

  Therefore, considering the contents of the cited laws and regulations and the facts provided, the Agency Director decided as above.