Introductory articles

Please click on the button next to the introductory paragraph in Polish in order to see its English translation.

Organ nie neguje dotkliwości zdarzeń
Pan/i [NAME OF APPLICANT] zwrócil/a się do Szefa Urzędu
Pan/i [NAME REDACTED] zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy
Strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanje uprawnień kombatanckich przewidzianych
Strona wystąpiła z wnioskiem o. przyznanie uprawnień kombatanckich określonych
Strona zgłosiła wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich opierając
Strona zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
Z treści tego przepisu wynika
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ...
Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy podstawą przyznania uprawnień
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach
Zgodnie z art. 6 kodeksu postępowania
Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej
zwrócił(a) się do Szefa Urzędu