Introductory articles

Please click on the button next to the introductory paragraph in Polish in order to see its English translation.

  Organ nie neguje dotkliwo┼Ťci zdarze┼ä
  Pan/i (NAME OF APPLICANT) zwr├│cil/a si─Ö do Szefa Urz─Ödu
  Pan/i (NAME REDACTED) zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy
  Strona wyst─ůpi┼éa z wnioskiem o przyznanje uprawnie┼ä kombatanckich przewidzianych
  Strona wyst─ůpi┼éa z wnioskiem o. przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich okre┼Ťlonych
  Strona zg┼éosi┼éa wniosek o przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich opieraj─ůc
  Strona zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
  Z tre┼Ťci tego przepisu wynika

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ...
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy
  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy
  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej┼╝e ustawy podstaw─ů przyznania uprawnie┼ä
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach
  Zgodnie z art. 6 kodeksu post─Öpowania
  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej
  zwrócił(a) się do Szefa Urzędu

  POLISH


  ENGLISH  Organ nie neguje dotkliwo┼Ťci zdarze┼ä, kt├│re dotkn─Ö┼éy stron─Ö [NAME REDACTED]. Stwierdzi─ç jednak trzeba, i┼╝ zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej dzia┼éaj─ů na podstawie przepis├│w prawa. a wi─Öc wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz─ů znale┼║─ç oparcie w tre┼Ťci przepis├│w bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych (w niniejszej sprawie przepis├│w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu ┬Ěpowojennego). Ten akt prawny enumeratywnie wylicza tytu┼éy, kt├│re mog─ů by─ç uznane za dzia┼éalno┼Ť─ç kombatanck─ů lub dzia┼éalno┼Ť─ç z ni─ů r├│wnowa┼╝n─ů uzasadniaj─ůc─ů przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich.

  The administrative body does not deny the severity of the events that affected the party [NAME REDACTED] However, one must say that in accordance with article 6 kpa, organs of public administration act on the basis of the provisions of the law, and therefore all decisions made by it must be supported in the content of the provisions that are absolutely binding (in the current case, provisions of the law of January 24, 1991, relating to veterans or other persons suffering from wartime and postwar repression). This legal act specifically enumerates the areas that may be recognized as wartime activity or activity equivalent to it, which form the basis for granting veteranÔÇÖs eligibility.


  Pan/i [NAME OF APPLICANT] zwrócil/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich.

  Mr./Mrs. [NAME OF APPLICANT] requested the Head of the Office to award her combatantsÔÇÖ rights.


  Pan/i [NAME REDACTED] zwrócił/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu ucieczki oraz ukrywania się w czasie okupacji.

  Mr/Mrs. [NAME REDACTED] filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.


  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach ... o spe┼énieniu warunk├│w, o kt├│rych mowa w art. 21 [tj. okoliczno┼Ťci i fakt├│w warunkuj─ůcych przyznanie uprawnie┼ä], orzeka Szef Urz─Ödu do Spraw Kombatant├│w i Os├│b Represjonowanych lub osoby przez niego upowa┼╝nione, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w┼éa┼Ťciwego dla okre┼Ťlonego rodzaju dzia┼éalno┼Ťci kombatanckiej lub represji.

  According to the wording of Article 22 Section 1 of the Act on War Veterans regarding compliance with the requirements referred to in Article 21 [Ie. determining the facts and circumstances conferring entitlement], the Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or any other persons authorized thereby shall be legally competent to make decisions on the basis of a fully documented request by the person concerned and [on the basis] of the recommendation by a relevant association competent to confirm the specific type of veteran activities or oppressions.


  Strona wyst─ůpi┼éa z wnioskiem o przyznanje uprawnie┼ä kombatanckich przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu po┬şwojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206)

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-┬şÔÇÉWar Oppression (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).


  Strona wyst─ůpi┼éa z wnioskiem o. przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich okre┼Ťlonych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i oluesu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206).

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-┬şÔÇÉWar Oppression(consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).


  Strona zg┼éosi┼éa wniosek o przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich opieraj─ůc swoje podanie na okoliczno┼Ťci ukrywania si─Ö w czasie II wojny ┼Ťwiatowej.

  The parties requested an allocation of rights for veterans basing its application on the circumstances in hiding during World War II.


  Strona zwrócił/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu ucieczki oraz ukrywania się w czasie okupacji.

  The party filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.


  Z tre┼Ťci tego przepisu wynika, ┼╝e dla uzyskania uprawnie┼ä kombatanckich konieczne jest z┼éo┼╝enie przez zainteresowan─ů osob─Ö wniosku, rekomendacji stowarzyszenia kombatanckiego oraz, o ile nie w pierwszej kolejno┼Ťci, poparcie tego wniosku odpowiednimi dowodami. Dowody te, oceniane w trybie przewidzianym przepisami kodeksu post─Öpowania administracyjnego, winny dokumentowa─ç dzia┼éalno┼Ť─ç kombatanck─ů lub r├│wnorz─Ödn─ů wnioskodawcy lub podleganie przez niego represjom okre┼Ťlonym w ustawie. Ograniczenie si─Ö wy┼é─ůcznie do uprawdopodobnienia okoliczno┼Ťci obj─Ötych dyspozycj─ů poszczeg├│lnych przepis├│w Ustawy o kombatantach ... nie jest wystarczaj─ůce.

  As per Art. 22 of the Law of 24th January, 1991 on Veterans and Other War and Post-War Repression Victims (unified txt J. Leg. 2014, item 1206), [ÔÇŽ] in order to be found eligible for veteran benefits, the applicant must submit: A petition; an endorsement by a veteran organization; and evidence supporting the facts described in the petition. Such evidence will be evaluated as provided by the Code of Administrative Procedure and it should document any combatant or equivalent activities of the applicant or his or her suffering from repression as defined in the Law. It is not sufficient to provide only a narrative making the alleged facts and circumstances probable, even if such facts are covered by the Law.


  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... dzia┼éalno┼Ťci─ů kombatanck─ů, jest: pe┼énienie slu┼╝by w polskich podzjemnych formacjach i organizacjach, w tym w dzja┼éajacych w ramach tych organizacji oddzia┼éach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945...Wprawchie przepis art. 1 ust 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach... nie pos┼éuguje si─Ö granic─ů wieku jako kryterium przes─ůdzaj─ůcym o mo┼╝liwo┼Ťci przyznania uprawnie┼ä kombatanckich, jednak wymaga wykazania, ┼╝e osoba ubiegaj─ůca si─Ö o uprawnienia pe┼éni┼éa s┼éu┼╝b─Ö w organizacji, a mo┼╝liwo┼Ť─ç pe┼énienia s┼éuzby wi─ůza┼éa si─Ö ┼Ťci┼Ťle z osiagni─Öciem odpowiedniego wieku. S┼éuzba jest bowiem sformalizowanym stosunkiem ┼é─ůcz─ůcym uczestnika organizacji konspiracyjnej z t─ů organizacj─ů. Wymagane jest zatem z┼éo┼╝enia przysiegi, uzyskanie pseudonimu, stopnia wojskowego i sta┼éego przydzia┼éu mobilizacyjnego oraz poddanie rozkazom i regu┼éom odpowiedzialno┼Ťci dyscyplinarnej ukszta┼étowanej na wz├│r wojskowy. Zasady do┼Ťwiadczenia ┼╝yciowego ka┼╝─ů przyjmowa─ç, ┼╝e dopiero osoby w okre┼Ťlonym wieku ze wzgl─Ödu na osiagni─Öty poziom ro.zwoju psychofizycznego zdolne s─ů pe┼éni─ç s┼éu┼╝b─Ö. S┼éuzba w organizacji konspiracyjnej podczas wojny i okupacji nie jest zadaniem ┼éatwym. Wymaga zdecydowania, odwagi, odpowiechialno┼Ťci. Wi─ů┼║e si─Ö z szeregiem zagro┼╝e┼ä: od aresztowania przez poddanie represyjnym metodom ┼Ťledczym, a┼╝ po uwi─Özienie oraz - niestety nierzadko - ┼Ťmier─ç. Dla pe┼énienia s┼éu┼╝by konieczne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji, w tym tak┼╝e odporno┼Ťci na stres. Dlatego te┼╝ nie do przyj─Öcia jest, ┼╝eby dzieci lub m┼éodzie┼╝ - poza wyj─ůtkowymi przypadkami, kt├│re i tak ograniczane by┼éy do wykonywania sporadycznych czynno┼Ťci - mog┼éy pe┼éni─ç s┼éuzb─Ö w formacjach wymienionych w art . 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... Co najmniej nieodpowiechialno┼Ťci─ů ze strony dow├│dc├│w by┼éoby powierzanie zada┼ä, ad kt├│rych nale┼╝y las ca┼éej siatld konspiracyjnej osobom niedojrzalym fizycznie i psychicznie.

  According to the art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ..., veteran activity is: serving in the Polish underground formations and organizations, including being active in their framework resistance units during the war of 1939-1945...Although the provision of art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ... does not use age limit as a decisive criterion for granting veterans rights, it requires demonstration that a person applying for the rights was serving in the organization and the ability to serve was closely related to reaching appropriate age. The service is in fact a formalized relationship between the participant of the underground organization and that organization. It is therefore required to take an oath, get a nickname, military degree, and a permanent mobilization allocation and be subjected to disciplinary orders and rules of liability formed along military lines. The rules of life experience suggest to assume that only people of a certain age, due to the achieved psychological and physical development level, are able to serve. Service in the underground organization during the war and occupation is not an easy task. It requires determination, courage, and responsibility. It includes a number of threats ranging from arrest to being subjected to repressive investigation methods, confinement, and, unfortunately, often - death. In order to serve, it is necessary to have appropriate predispositions, including resistance to stress. Therefore, it is unacceptable that children and young people ÔÇô except for some unusual cases that anyway were limited to a sporadic activity - could serve in a formations referred to in article 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans .... At least it would be irresponsible on the part of the commanders to risk the fate of the entire underground net by assigning duties to physically and mentally immature persons.


  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego uprawnienia okre┼Ťlone w ustawie przys┼éuguj─ů osobie, kt├│ra uzyska decyzj─Ö potwierdzaj─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç wymienion─ů w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o kt├│rych mowa w art. 4, posiada obywatelstwo polskie lub posiada┼éa w okresie dzia┼éalno┼Ťci kombatanckiej b─ůd┼║ w okresie podlegania represjom. Uprawnienia, o kt├│rych mowa w ust. 1, nie przys┼éuguj─ů osobom, kt├│re w okresie od wrze┼Ťnia 1939 r. do ko┼äca 1956 r. s┼éu┼╝y┼éy w NKWD albo w innych organach represji ZSRR dzia┼éaj─ůcych przeciwko Narodowi i Pa┼ästwu Polskiemu.

  Pursuant to Article 21(1) and (2)(3) of the Law of 24 January 1991 on combatants and certain persons being victims of wartime and post---war oppression, the person who obtains a decision confirming the actions mentioned in Article 1(2) or Article 2, or the facts referred to in Article 4, and who has Polish citizenship or had Polish citizenship in the period of the combatantÔÇÖs actions, or at the time when the person was subject to oppression, is entitled to the rights defined in the Law. The persons who were serving in NKWD [PeopleÔÇÖs Commissariat of Internal Affairs] or in any other bodies of the USSR oppression acting against the Polish Nation and State in the period of September 1939 until the end of 1956 are not entitled to the rights referred to in para. 1.


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy ÔÇ×O spe┼énieniu warunk├│w, o kt├│rych mowa w art. 21, orzeka Szef Urz─Ödu do Spraw Kombatant├│w i Os├│b Represjonowanych lub osoby przez niego upowazmone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w┼éa┼Ťciwego dla okre┼Ťlonego rodzaju dzia┼éalno┼Ťci kombatanckiej lub represji. Rekomendacji udziela si─Ö bez wzgl─Ödu na to, czy osoba ubieKaj─ůca si─Ö o uprawnienia zg┼éosi zamiar wst─ůpienia do stowarzyszenia. Na podstawie decyzji o przyznaniu uprawnie┼ä okre┼Ťlonych w ustawie Szef Urz─Ödu do Spraw Kombatant├│w i Os├│b Represjonowanych wydaje odpowiednie za┼Ťwiadczenie."

  According to the Article 22 of the above mentioned Law "Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or person authorized by him decides, based on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of veteran activities or repression, about the fulfillment of the conditions referred to in Article 21. Recommendation shall be granted regardless of whether the person applying for rights is going to join the association. On the basis of the decision to grant the authorization laid down in the Act, Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression issues appropriate certificateÔÇŁ.


  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedno┼éity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1206), o spe┼énieniu warunk├│w, o kt├│rych mowa wart. 21, orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urz─Ödu do Spraw Kombatant├│w i Os├│b Represjonowanych lub osoby przez niego upowazruone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w┼éasciwego d┼éa okres┼éonego rodzaju dzia┼éa┼énosci kombatanckiej ┼éub represji.

  According to Art. 22 of the Law of 24 January 1991, combatants and certain persons who are victims of repression of war and the post-war period (unified text: Journal of Laws of 2014., Pos. 1206), the Chief of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or persons authorized by him, shall, by an administrative decision, base the fulfillment of the eligibility requirements referred to in Article 21 on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of activity of the veteran or victim of oppression.


  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej┼╝e ustawy podstaw─ů przyznania uprawnie┼ä jest m.in. podleganie represjom z przyczyn narodowo┼Ťciowych i rasowych w gettach. Istotne jest, i┼╝ ustawa w art. 21 ust. 1 stanowi, ┼╝e uprawnienia okre┼Ťlone w ustawie przys┼éuguj─ů osobie, kt├│ra uzyska decyzj─Ö potwierdzaj─ůc─ů fakty, o kt├│rych mowa w art. 4, oraz kt├│ra posiada obywatelstwo polskie lub posiada┼éa je w okresie podlegania represjom.

  In conformity with art. 4 par. 1 pt. 2 of that law, the basis for granting rights is being subject to repression for national and race reasons in the ghettos. It is essential that the law in art. 21 par. 1 note that rights defined in the law are granted to a person who obtains a decision confirming the facts that are discussed in art. 4, and who has Polish citizenship or possessed it at the time of being subject to repression.


  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach (. . .) represjami stanowi─ůcymi podstaw─Ö do przyznania uprawnie┼ä kombatanckich s─ů m.in. okresy przebywania: 1) z przyczyn politycznych, narodowo┼Ťciowych, religijnych i rasowych: a) w hitlerowskich wi─Özieniach, obozach koncentracyjnych i o┼Ťrodkach zag┼éady, b) w innych miejscach odosobnienia, w kt├│rych warunki pobytu nie r├│┼╝ni┼éy si─Ö od warunk├│w w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawa┼éy w dyspozycji hitlerowskich w┼éadz bezpiecze┼ästwa, c) w innych miejscach odosobnienia, w kt├│rych pobyt dzieci do lat 14 mia┼é charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawa┼éy w dyspozycji hitlerowskich w┼éadz bezpiecze┼ästwa, 2) z przyczyn narodowo┼Ťciowych i rasowych w gettach, 3) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowo┼Ťciowych: a) w wi─Özieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podleglych G┼é├│wnemu Zarz─ůdowi Oboz├│w i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, b) na przymusowych zes┼éaniach i deportacji w ZSRR, 4) w wi─Özieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepis├│w wydanych przez w┼éadze polskie, przez s─ůdy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku - za dzia┼éalnosc polityczn─ů b─ůd┼║ religijn─ů zwi─ůzan─ů z walk─ů o suwerenno┼Ť─ç i niepodleg┼éo┼Ť─ç.

  According to the art. 4 paragraph 1 of the Act on Veterans (...) repressions which are the basis for granting veteransÔÇÖ rights include periods of staying: 1) due to political, nationality, religious and racial reasons: a) in Nazi prisons, concentration camps and extermination camps, b) in other places of detention in which the conditions of stay did not differ from those in the concentration camps, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, c) in other places of detention where stay of children to 14 years aimed at the extermination, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, 2) due to nationality and racial reasons in the ghettos. 3) due to political, religious and nationality reasons: a) in prisons and correctional labor camps and correctional work colonies under the supervision of Main Administration of Corrective Labor Camps and Labor Settlements NKVD and, from March 1946 MWD USSR b) in the exile and forced deportation in the USSR, 4) in prisons or other places of detention on Polish territory by conviction in the years 1944 to 1956, on the basis of regulations issued by the Polish authorities, the common courts, military and special courts or in the years 1944-1956 without trial for political or religious activities associated with the struggle for sovereignty and independence.


  Zgodnie z art. 6 kodeksu post─Öpowania administracyjnego organy administracji publicznej dzia┼éaj─ů na podstawie przepis├│w prawa, a wi─Öc wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz─ů znale┼║─ç oparcie w tre┼Ťci przepis├│w bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych. Rol─ů Szefa Urz─Ödu jako organu administracji publicznej jest zatem realizacja woli ustawodawcy polskiego. Wola ta zosta┼éa wyra┼╝ona w aktach prawnych o okre┼Ťlonej tre┼Ťci (w niniejszej sprawie przepis├│w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz akt├│w wykonawczych do niej).

  In accordance with Article 6 of the Code of Administrative Procedure, any actions of public administration agencies must be based on applicable and effective law. The mission of the Director of this Agency as a public administration authority is to implement the intentions of Polish legislators. Those intentions have been expressed in enacted laws (in this case, on the Law of January 24, 1991 --- On Veterans and Certain Other Victims of Wartime and Postwar Period Persecution, as well as regulations based on it).


  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej dzia┼éaj─ů na podstawie przepis├│w prawa, a wi─Öc wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz─ů znale┼║─ç oparcie w tre┼Ťci przepis├│w bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych (w niniejszej sprawie przepis├│w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt├│rych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego). Ten akt prawny w przepisach art. 1- 4 enumeratywnie wylicza tytu┼éy, kt├│re mog─ů by─ç uznane za dzia┼éalno┼Ť─ç kombatanck─ů lub dzia┼éalno┼Ť─ç z ni─ů r├│wnowa┼╝n─ů oraz kategorie represji uzasadniaj─ůce przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich.

  In accordance with Article 6 of the Administrative Code, the organs of public administration operate based on the articles of law, therefore, any decisions made by them need to be based on the content of such laws to be applied unconditionally (in this case the statue dated January 24, 1991 regarding veterans and certain individuals who were victims of oppression during the war and post-war period). This legal act in Articles 1-4 exhaustively lists actions of a combatant or that can be considered equivalent to those of a combatant and victimization categories validating veteranÔÇÖs benefits.


  ...zwrócił(a) się do Szefa Urzędu (z wnioskiem) o przyznanie uprawnień kombatanckich.

  Ms. [NAME REDACTED] requested the Head of the Office (with the application) to award her combatantsÔÇÖ rights.