ZUS letters

If you have received a letter from ZUS, the Polish pension agency, it may very likely be a form letter for which a translation appears below. To determine if your letter appears below, please look at the first few words, and then click the box next to the words. A link to the form letter will appear.

Click on the link to see if your form letter matches the one we have on file. Then please scroll down the page to see the Polish and corresponding link to an English translation.

Please note:  Some of the first few words may appear identical in several lines below. You may have to click through several in order to find your letter.

If your letter does not appear here, you may send it for us to translate to translations@polishpensionhelp.org.

DECYZJA ODMOWNA
Na podstawie art.20 ustawy z 24.01.1991 r. o kombatantów
Na podstawie przepisów
Potwierdżając wplyw Pani wniosku o świadczenie w wysokości
Potwierdzając wpływ korespondencji dotyczącej świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego
Potwierdzając wpływ Pani wniosku o przyznanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego
Potwierdzamy wpływ Pana konta bankowego
UPRZEJMIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji
W nawiązaniu do Pani pisma [DATE], Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warsawie
W nawiązaniu do przesłanego numeru konta
W odpowiedzi na e-mail z dnia [DATE] r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydzial Realizacji Umów Międzynarodowych przekazuje
W odpowiedzi na Pana wniosek o świadczenie w wysokości dodatku
W odpowiedzi na Pana wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
W odpowiedzi na Pana wniosek o swiadczenie w wysokosci dodatku kombatancskiego Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych I Oddzial w Warszawie - Wydzial Realizacji Umów Międzynarodowych uprzejmie informuję
W odpowiedzi na Pani wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego z dnia [DATE]r.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia [DATE]r. w sprawie przyznania
W odpowiedzi na wniosek o świadczenie kombatanckie ZUS I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych uprzejmie informuje, że do wniosku należalo
W związku z otrzymaniem niedokładnie uzupełnionego wniosku o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
W związku z otrzymaniem niedokładnie uzupełnionego wniosku o świadczenie. w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki/
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych I Oddzial w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych przesyla w załączeniu wniosek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych uprzejmie informuje, iż przekazał do banku polskiego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych uprzejmie informuje, iż w terminie płatnosci [DATE] r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych uprzejmie informuje, że dokonał aktualizajci
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych potwierdza wpływ
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych przekazuje w załaczeniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych potwierdza wpływ wniosku o przyznanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego z dnia [DATE] r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych potwierdza wpływ wniosku o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego. Wyjaśniamy, że świadczenie...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych potwierdza wpływ wniosku o świadczenie...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych przesyła w załączeniu decyzję o przyznaniu świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego od dnia [DATE] r...
ZUS I Oddzial w Warszawie - Wydzial Realizacji Umów Międzynarodowych zwraca się z uprzejmą prośba