Reason for the denial

Below are a few sample reasons for denials. Please click the button next to each Polish paragraph to see its English translation.
If your paragraph is not among them, then please submit it to us at translationsATpolishpensionhelp.org. (Please substitute the @ for the “AT” sign.)

  Celem potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawczynię
  Jednocze┼Ťnie informuj─Ö, ┼╝e przes┼éana drog─ů e-mailow─ů kserokopia
  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwalne przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach
  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwałne przeprowadzone przez Żydowski Instytut
  W tym miejscu nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, i┼╝ fakty o kt├│rych wspomina strona nie s─ů form─ů prze┼Ťladowa┼ä obj─Öt─ů przepisami ustawy. Okoliczno┼Ť─ç
  W tym miejscu nalezy podkre┼Ťli─ç, i┼╝ fakty o kt├│rych wspomina strona nie s─ů form─ů prze┼Ťladowa┼ä obj─Öt─ů przepisami ustawy. Wnioskodawczyni
  W tym miejscu nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, i┼╝ w ramach

  W zwi─ůzku z powy┼╝szym Szef Urz─Ödu stwierdzi┼é
  W zwi─ůzku z powy┼╝szym Szef Urz─Ödu stwierdzi┼é
  Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich nie zawierał dowodów
  Wnioskodawczyni, poza swoim o┼Ťwiadczeniem, nie dostarczy┼éa
  Z uwagi na powy┼╝sze Pani akta zostan─ů
  Zainteresowana wskazała we wniosku, że w okresie okupacji

  POLISH


  ENGLISH  Celem potwierdzenia spe┼énienia przez wnioskodawczyni─Ö przes┼éanek uzyskania uprawnie┼ä kombatanckich, Urz─ůd zwr├│cil si─Ö do strony z prosb─ů o nades┼éanie dowod├│w represji oraz dowodu na okoliczno┼Ť─ç posiadania obywatelstwa polskiego w okresie represji b─ůd┼║ obecnie. W odpowiedzi strona jedynie upowa┼╝ni┼éa organ do poszukiwania dokument├│w.

  With the intent of confirming the information filled out by the applicant for obtaining veteransÔÇÖ rights, the administration made a request to send evidence of repression and evidence about the circumstance of having Polish citizenship either during the period of repression or now. In response, the party simply allowed the government authority to search for documents.


  Pismem z dnia [DATE] r. organ wezwa┼é Pani─ů o uzupelnienie brak├│w formalnych wniosku poprzez z┼éo┼╝enie w┼éasnor─Öcznego podpisu. Do dnia dzisiejszego nie nades┼éa┼éa Pani podpisanego podania, tym samym nie mo┼╝e ono zosta─ç rozpoznane. Jednocze┼Ťnie informuj─Ö, ┼╝e przes┼éana drog─ů e-mailow─ů kserokopia Pani podania nie mo┼╝e by─ç uznana za podpisan─ů w ┼Ťwietle przepis├│w kodeksu post─Öpowania administracyjnego.

  By letter of [DATE], this office asked you to fill in the formal gaps in your application by a handwritten signature. Till today you have not sent in a signed application, and therefore this matter cannot be considered. At the same time I wish to inform you that the xeroxed copy of your application sent by email cannot be considered as signed under the provisions of the codex of administrative procedure.


  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego post─Öpowania (kwerendy archiwalne przeprowadzone przez Archiwum Pa┼ästwowe w Katowicach oraz Instytut Pami─Öci Narodowej) nic mo┼╝na potwierdzi─ç okoliczno┼Ťci przebywania strony w getcie.

  Based on the documentation gathered in the course of the proceedings (archival queries conducted by the National Archives in Katowice and the Institute of National Remembrance), nothing can confirm the circumstances of the individualÔÇÖs stay in the ghetto.


  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego post─Öpowania (kwerendy archiwa┼éne przeprowadzone przez ┼╗ydowski Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Pami─Öci Narodowej) nie mo┼╝na potwierdzi─ç oko┼éiczno┼Ťci przebywania strony w getcie oraz obozie pracy przymusowej.

  Based on the documentation gathered in the course of the proceedings (archival queries carried out by the Jewish Historical Institute in Warsaw and the Institute of National Remembrance) can not confirm the circumstances reside side in the ghetto and labor camp.


  W tym miejscu nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, i┼╝ fakty o kt├│rych wspomina strona nie s─ů form─ů prze┼Ťladowa┼ä obj─Öt─ů przepisami ustawy. Okoliczno┼Ť─ç ucieczki oraz przebywania w ukryciu by┼éa podyktowana ch─Öci─ů unikni─Öcia represji ze strony w┼éadz hitlerowskich wobec os├│b pochodzenia ┼╝ydowskiego. Przepisy ustawy o kombatantach nie przewiduj─ů, mo┼╝liwo┼Ťci przyznania z tego tytu┼éu uprawnie┼ä kombatanckich.

  It has to be emphasized here that the facts described by the petitioner are not recognized as persecution covered by the cited law. The flight and life in hiding reflected the intention to avoid and escape repression against persons of Jewish origin by Nazi authorities. Laws and regulations regarding veterans do not allow granting of veteran status in these circumstances.


  W tym miejscu nalezy podkre┼Ťli─ç, i┼╝ fakty o kt├│rych wspomina strona nie s─ů form─ů prze┼Ťladowa┼ä obj─Öt─ů przepisami ustawy. Wnioskodawczyni wskaza┼éa w swoim wniosku, i┼╝ w obawie przed dzia┼éaniami eksterminacyjnymi uciek┼éa a nast─Öpnie przebywa┼éa w ukiyciu. Przepisy ustawy kombatanckiej nie przewiduj─ů, przyznania przedmiotowych uprawnie┼ä z tytu┼éu powy┼╝szych okoliczno┼Ťci.

  It has to be emphasized here that the facts described by Petitioner are not recognized as by the cited law persecution. Petitioner indicated in her application that she fled to avoid persecution and remained hidden. The Veteran Benefits Act does not include the above described circumstances as the basis of eligibility for benefits.


  W tym miejscu nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, i┼╝ w ramach przeprowadzonego post─Öpowania dowodowego nie uda┼éo si─Ö potwierdzi─ç okoliczno┼Ťci pobytu strony w getcie. Organ wyst─ůtpi┼é w ramach swojej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci do kilku instytucji archiwalnych jednak┼╝e nie uzyska┼é informacji, kt├│re wskazywa┼éyby na osadzenie wnioskodawczyni w getcie. Warto r├│wnie┼╝ wskaza─ç, ┼╝e zainteresowana nie do┼é─ůczy┼éa do wniosku jakichkolwiek dokument├│w mog─ůcych wskazywa─ç na to, i┼╝ w okresie okupacji prowadzi┼éa dzia┼éalno┼Ť─ç kombatanck─ů lub r├│wnorz─Ödn─ů.

  At this point it must pointed out out that an investigation that was conducted did not produce proof of the PetitionerÔÇÖs residence in the ghetto. Exercising its powers, this organ turned to several archive institutions; however, it was not able to obtain the information indicating the PetitionerÔÇÖs residence in the ghetto. It is also worth noting that the Interested Party herself did not enclose any documents that could indicate she was conducting resistance/combat activity or the equivalent thereof during the occupation.


  W zwi─ůzku z powy┼╝szym Szef Urz─Ödu stwierdzi┼é, ze w oparciu o dokumenty dostarczone przez stron─Ö, nie udowodniono faktu posiadania obywatelstwa polskiego w okresie represji b─ůd┼║ obecnie.

  In connection with the above, the head of the office noted that based on the documents supplied by the party, the fact of possessing Polish citizenship either during the period of repression or now has not been proved.


  W zwi─ůzku z powy┼╝szym Szef Urz─Ödu stwierdzi┼é, ┼╝e w oparciu o dokumenty dostarczone przez stron─Ö oraz informacje uzyskane przez organ w toku wyczerpuj─ůcego post─Öpowania dowodowego, nie udowodniono faktu podlegania represjom przewidzianym w ustawie.

  Therefore, the Head of the Office found that on the basis of documents provided by the party and the information received by the authority in the course of an exhaustive inquiry, the fact of being subject to repression has not been proven as prescribed by the law.


  Wniosek o przyznanie uprawnie┼ä kombatanckich nie zawiera┼é dowod├│w, kt├│re mog┼éyby wskazywa─ç, ┼╝e strona by┼éa ofiar─ů represji w okresie II wojny ┼Ťwiatowej. W zwi─ůzku z powy┼╝szym, celem potwierdzenia podnoszonych przez wnioskodawczyni─Ö okoliczno┼Ťci, dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 7 kpa Urz─ůd przeprowadzi┼é w sprawie post─Öpowanie dowodowe, w ramach kt├│rego zwr├│cil si─Ö do ┼╗ydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Pa┼ästwowego w Warszawie oraz Instytutu Pami─Öci Narodowej dysponuj─ůcego baz─ů danych International Tracing Service. Kwerendy archiwalne przeprowadzone przez w/w. instytucje przynios┼éy jednak wynik negatywny, nie odnaleziono dowod├│w potwierdzaj─ůcych podniesione przez stron─Ö represje.

  The application for permission for veterans rights did not contain evidence that would indicate that the party was a victim of repression during the Second World War. Therefore, in order to confirm the circumstances raised by the plaintiff, acting pursuant to Art. 7 of the Code of Administrative Procedure, the Office conducted the proceedings to find evidence, in which it turned to the Jewish Historical Institute, the State Archives in Warsaw and the Institute of National Remembrance, which has a database of the International Tracing Service. Archival queries carried out by the above-mentioned institutions have produced a negative result, however, and did not discover any reliable evidence on behalf of the repressed party.


  Wnioskodawczyni, poza swoim o┼Ťwiadczeniem, nie dostarczy┼éa dowod├│w na okoliczno┼Ť─ç pobytu we wskazanych w ustawie miejscach represji. Jakkolwiek o┼Ťwiadczenie strony mo┼╝e by─ç dowodem w sprawie, to jednak jego wiarygodno┼Ť─ç podlega ocenie na zasadach og├│lnych, a wi─Öc gdy o┼Ťwiadczenie strony nie zosta┼éo zweryfikowane ┼╝adnym z dowod├│w wskazanych w sprawie, nie mo┼╝e ono stanowi─ç wy┼é─ůcznej podstawy do wydania merytorycznej decyzji i budzi─ç musi uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci co do trafno┼Ťci jego oceny. (por. wyrok Wojew├│dzkiego S─ůdu Administracyjnego z dnia 18.01.2005 r. sygn. akt IV SA/Gl 897 /04).

  The applicant, in addition to its statement, did not provide evidence regarding her residence in the location designated in the Act of repression. Even though an applicantÔÇÖs declaration may be recognized as evidence in support of a claim, its credibility is subject to the general standards of evaluation; consequently, if a declaration fails to be corroborated by any evidence referred to in the proceedings, it cannot constitute the only basis for a substantive decision, as it raises justified doubts as to the validity of its evaluation. (Cf. the 01/18/2005 ruling of the District Administrative Tribunal, docket # IV SA/GI 897/04).


  Z uwagi na powy┼╝sze Pani akta zostan─ů skierowane do Archiwum UdSKiOR.

  Consequently, your records will be sent to the archive of UdSKiOR.


  Zainteresowana wskaza┼éa we wniosku, ┼╝e w okresie okupacji przebywa┼éa na przymusowej deportacji w ZSRR. Organ w ramach swojej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci zwr├│cil si─Ö do ┼╗ydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Pami─Öci Narodowej oraz Archiwum Akt Nowych z pro┼Ťb─ů o informacje dotycz─ůce los├│w wojennych wnioskodawczyni. Analiza materia┼éu dowodowego nades┼éanego z wy┼╝ej wymienionych instytucji nie potwierdza okoliczno┼Ťci podnoszonych przez stron─Ö.

  The interested party pointed to the conclusion that during the occupation she was in a forced deportation in the USSR. The authority, within its jurisdiction, turned to the Jewish Historical Institute, the Institute of National Remembrance and the Central Archives of Modern Records asking for information on the applicant's war-time experiences. The examination of evidence received from the aforementioned institutions does not confirm the circumstances raised by the party.