Reason for the denial

Below are a few sample reasons for denials. Please click the button next to each Polish paragraph to see its English translation.
If your paragraph is not among them, then please submit it to us at translationsATpolishpensionhelp.org. (Please substitute the @ for the “AT” sign.)

 

 

Celem potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawczynię
Jednocześnie informuję, że przesłana drogą e-mailową kserokopia
Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwalne przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach
Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwałne przeprowadzone przez Żydowski Instytut
W tym miejscu należy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Okoliczność
W tym miejscu nalezy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Wnioskodawczyni
W tym miejscu należy podkreślić, iż w ramach
W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził
W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził
Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich nie zawierał dowodów
Wnioskodawczyni, poza swoim oświadczeniem, nie dostarczyła
Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
Zainteresowana wskazała we wniosku, że w okresie okupacji